Geodesis cadastru, intabulare, masuratori, topografice, apartamente, case, terenuri, masuratori, ridicari, expertize, geodezie, topografie, Bucuresti, Topografie Bucuresti, Geodezie Bucuresti, Cadastru Bucuresti, Cartografie Bucuresti

Cadastru

Servicii

Documentatii de cadastru si intabulare pentru prima inscriere in cartea funciara terenuri, constructii si apartamente (prima inregistrare) in Bucuresti, sector 1,2,3,4,5,6 si judetul Ilfov
Documente necesare inscrierii in Cartea Funciara, in principal sunt:

Termenul legal de avizare al documentatiilor de catre OCPI este de 18 zile lucratoare de la receptionarea documentatiei, iar taxa este de 120 LEI.
In cazul in care se doreste urgentarea avizarii, OCPI percepe o taxa de 600 LEI, termenul de avizare fiind de 6 zile lucratoare.

  1. model releveu apartament
  2. model releveu apartament Legea 112/1995
  3. model plan de amplasament si delimitare a imobilului- pentru imobil teren cu constructii

Documentatii de cadastru si intabulare pentru inscrierea constructiilor noi pe un teren deja inscris in cartea funciara in Bucuresti, sector 1,2,3,4,5,6 si judetul Ilfov

Documente necesare: 

Termenul legal de avizare al documentatiilor de catre OCPI este de 15 zile lucratoare de la receptionarea documentatiei. Taxa este de 60 lei + 0.05% din valoarea de impozitare a constructiei inscrisa in certificatul fiscal.
In cazul in care se doreste urgentarea avizarii, taxa perceputa de OCPI este de taxa este de 5 x taxa pentru avizare in regim normal iar termenul de avizare este de 5 zile lucratoare de la receptia documentatiei.

Documentatii de actualizare a informatiilor privitoare la imobil

Sunt acele documentatii care sunt necesare atunci cand apar modificari in cadrul bunului imobil (modificari ale formei si suprafetei, modificare adresa, destinatie- categorie de folosinta sau dispunere teren -intravilan) sau care au drept scop indreptarea erorilor din documentatii cadastrale anterior intocmite (determinari gresite de suprafata, amplasamentul are coordonatele gresite, etc.),.

Documente necesare:

Documentatii cadastrale pentru dezmembrare/alipire imobile in Bucuresti, sector 1,2,3,4,5,6 si judetul Ilfov

Documente necesare dezmembrarii:

Termenul legal de avizare al documentatiilor de catre OCPI este de 7 zile lucratoare de la receptionarea documentatiei. Taxa este de 60LEIxnr.loturi rezultate.
In cazul in care se doreste urgentarea avizarii, taxa perceputa de OCPI este de 300LEIxnr. loturi rezultate, iar termenul de avizare este de 3 zile lucratoare de la receptia documentatiei. Documente necesare alipirii:

Termenul legal de avizare al documentatiilor de catre OCPI este de 7 zile lucratoare de la receptionarea documentatiei. Taxa este de 60LEIxnr.loturi rezultate.
In cazul in care se doreste urgentarea avizarii, taxa perceputa de OCPI este de 300LEIxnr. loturi rezultate, iar termenul de avizare este de 3 zile lucratoare de la receptia documentatiei.

  1. model de plan pentru propunerea de dezmembrare
  2. model de plan pentru propunerea de alipire

Documentatii cadastrale pentru obtinere aviz tehnic (autorizarea lucrarilor de construire, obtinere numar postal)

Documente necesare pentru avizul tehnic:

Termenul legal de avizare al documentatiilor de catre OCPI este de 15 zile lucratoare de la receptionarea documentatiei, iar taxa este de 200lei/ha.
In cazul in care se doreste urgentarea avizarii, OCPI percepe o taxa de 5 x taxa pentru regim normal, termenul de avizare fiind de 5 zile lucratoare.

Documentatii cadastrale pentru apartamentarea blocurilor noi de locuinte

Documente necesare apartamentarii (dezmembrarii in unitati individuale) blocurilor:

Call Now Button
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.